Youtube


  Antropoloji ünite5 özet

  HD
  8:12
  • 4650
  • 5
  • 1
  Проголосовало пользователей: 6
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İlk hominidler ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İnsan nasıl, ne zaman ve nerede evrimleşmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  İnsanın canlılar dünyasındaki yeri nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primat takımının ve primat takımında yer alan türlerin ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.11.2010
  Hayata Dokun, Ebru Güzel'in sunduğu "Ben Amazonum" Programına müzikle dokundu. 24.10.2010.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  En temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip ...
  • СКАЧАТЬ
  Aile içi güç ilişkilerinin temel unsurlarını açıklayabileceksiniz. Kırsal ve kentsel ailenin/hanenin üretim ilişkilerini özetleyebileceksiniz. Aile/hane üyeleri ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.03.2017
  Bugünkü dersimizin konuğu hocamız Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları ve bize Montesquieu anlatıyor.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.12.2017
  AÖF Antrapoloji Ders Anlatımı -------------------------------------------------------------- Erkan TOSUN Elektrik, Elektronik ve Enerji Teknikeri Özel Güvenlik Yönetmeni ...
  • СКАЧАТЬ
  Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropoloji hangi dallara ...
  • СКАЧАТЬ
  İknada başarılı olmak için atılması gereken adımları sırayabileceksiniz. İknanın toplumsal hayattaki yeri ve önemini kavrayabileceksiniz. İknaya karşı koyma ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.09.2017
  Evrimsel Antropoloji Nedir? Evrimsel antropoloji, insanın hem fizyolojik ve davranışsal evrimini hem de diğer primatlarla olan ilişkilerini araştıran interdisipliner ...
  • СКАЧАТЬ
  Geulincx ve Malebranche gibi Kartezyen düşünürlerin görüşlerini karşılaştırmalı olarak tartışabileceksiniz. Spinoza'nın özgün yöntem anlayışlını ve bu yöntemle.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  En temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları ...
  • СКАЧАТЬ
  Neolitik dönemin oluşum nedenlerini sıralayabileceksiniz. Neolitik dönemin içerdiği yenilikleri açıklayabileceksiniz. Neolitik dönemin insanlık kültürüne olan ...
  • СКАЧАТЬ
  Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropoloji hangi dallara ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Kimlik kavramının nasıl tanımlandığını ve yaşadığı tarihsel evrimi açıklayabilecek, Birey ve toplum arasındaki ilişki temelinde farklı teorik yaklaşımların kimliğin ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  Ekonomik önemini anlatabileceksiniz. Morfolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Ekolojik isteklerini ve çoğaltma yöntemlerini belirleyebileceksiniz ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.08.2017
  Yorumlar için → https://sherpa.blog/kulturel-kodlar-mekan-urun-ve-servis-tasariminin-gizli-belirleyicileri.
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının tarihsel gelişimini değerlendirebileceksiniz. Evrimci ve tarihselci antropolojik yaklaşımlar tarafından kültürün nasıl ele alındığını ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  Sanayileşme öncesinin uyarlanma ve yaşam tarzlarından ilki olan avcı-toplayıcılığın ekolojik, toplumsal, ekonomik özellikleri; nüfus dinamikleri, beslenme ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  İnsanın canlılar dünyasındaki yeri nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primat takımının ve primat takımında yer alan türlerin ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.01.2017
  DNA'larına Göre Irk Testi Yapılan İnsanların Sonuçlara Verdikleri Tepkiler.
  • СКАЧАТЬ
  İkna edici iletişim çalışmalarında mesaj stratejisini açıklayabileceksiniz. İkna edici iletişimde mesaj çekiciliklerini açıklayabileceksiniz. Göstergebilim (semiyoloji) ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.03.2018
  Boas, Amerikan bir antropolog ve insan hakları savunucusudur. Boas, toplumların farklı olabileceğini fakat hiçbirisinin bir diğerinden daha iyi olmadığını ileri ...
  • СКАЧАТЬ
  Konuşma dilinin kültür içindeki yeri ve rolü nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Coğrafî ve ekolojik çeşitliliğe, toplumların ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи