Youtube


  Antropoloji ünite3 özet

  HD
  9:15
  • 6602
  • 6
  • 11
  Проголосовало пользователей: 17
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropolojide psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropolojideki çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar nelerdir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropolojideki özgücü kuramlar hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  Küreselleşme kavramınının ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarını tanımlayabileceksiniz. Sivil toplum, demokrasi ve yurttaşlık kavramlarına ilişkin yaklaşımları ...
  • СКАЧАТЬ
  İnanç nasıl örgütlenir ve kurumsallaşır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Dünya üzerindeki inanç sistemleri nasıl bir çeşitlilik gösterir ...
  • СКАЧАТЬ
  En temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip ...
  • СКАЧАТЬ
  Geulincx ve Malebranche gibi Kartezyen düşünürlerin görüşlerini karşılaştırmalı olarak tartışabileceksiniz. Spinoza'nın özgün yöntem anlayışlını ve bu yöntemle.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  Yaşlanma kavramına ilişkin farklı yaklaşımları (Demografik, Ekonomik, Sosyolojik, Psikolojik ve Antropolojik ) tanımlayabileceksiniz. Yaşlılığı etkileyen faktörleri ...
  • СКАЧАТЬ
  Monizm ve plüralizm kavramlarını tanımlayabilme Plüralist filozofların arkhe anlayışlarını ana hatlarıyla ifade edebilme Demokritos'un ahlak anlayışını ...
  • СКАЧАТЬ
  Konuşma dilinin kültür içindeki yeri ve rolü nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Coğrafî ve ekolojik çeşitliliğe, toplumların ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.09.2017
  Evrimsel Antropoloji Nedir? Evrimsel antropoloji, insanın hem fizyolojik ve davranışsal evrimini hem de diğer primatlarla olan ilişkilerini araştıran interdisipliner ...
  • СКАЧАТЬ
  Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropoloji hangi dallara ...
  • СКАЧАТЬ
  İknada başarılı olmak için atılması gereken adımları sırayabileceksiniz. İknanın toplumsal hayattaki yeri ve önemini kavrayabileceksiniz. İknaya karşı koyma ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklayabileceksiniz. Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tanımlayabileceksiniz. Uyumu etkileyen faktörleri ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının tarihsel gelişimini değerlendirebileceksiniz. Evrimci ve tarihselci antropolojik yaklaşımlar tarafından kültürün nasıl ele alındığını ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2018
  Medyascope.tv Fransız antropolog Claude Lévi Strauss, yapısalcılığı anlatıyor 12 Şubat 2018 Patreon.com'da Medyascope.tv'ye nasıl destek olurum?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.01.2017
  DNA'larına Göre Irk Testi Yapılan İnsanların Sonuçlara Verdikleri Tepkiler.
  • СКАЧАТЬ
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları ...
  • СКАЧАТЬ
  Sanayileşme öncesinin uyarlanma ve yaşam tarzlarından ilki olan avcı-toplayıcılığın ekolojik, toplumsal, ekonomik özellikleri; nüfus dinamikleri, beslenme ...
  • СКАЧАТЬ
  Ülkemizin arkeolojik alan yönetimine ilişkin mevcut durumunu açıklayabileceksiniz. Alan yönetimine ilişkin mevzuattaki sorunlar ve bunlara yönelik önerileri ...
  • СКАЧАТЬ
  En temel toplumsal kurumlardan biri olan evlilik ne tür bir işlev görür ve kültürlere göre farklılık gösterir mi? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip ...
  • СКАЧАТЬ
  Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropoloji hangi dallara ...
  • СКАЧАТЬ
  Antik Yunan ve Helenistik çağlardaki bilim insanlarını tanımlayabileceksiniz. Bu bilim insanlarının bilim ve teknolojiye olan katkılarını açıklayabileceksiniz.
  • СКАЧАТЬ
  Kentleşme hangi dinamiklerle ortaya çıkmıştır ve tarımsal üretim dışındaki tabakalaşma nasıl doğmuştur? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.05.2017
  2017 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınavı Antropoloji dersi 2. bölüm ders videosu.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  İnsanın canlılar dünyasındaki yeri nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primat takımının ve primat takımında yer alan türlerin ...
  • СКАЧАТЬ
  Yemek yapmanın ve yemenin sosyolojik ve antropolojik bir olgu olduğunu açıklayabileceksiniz. İlk üretimciliğe geçen halkların bu bilgiyi Anadolu içlerine ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrim düşüncesi nasıl gelişmiştir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Primatların evrimi nasıl olmuştur? sorusuna yanıt verebilecek ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele ...
  • СКАЧАТЬ
  Macit Gökberk'in kaygıları ile felsefe anlayışını tartışabileceksiniz. Takiyettin Mengüşoğlu'nun eserleri ile felsefe anlayışını tanıyabileceksiniz. Nermi Uygur'un ...
  • СКАЧАТЬ
  Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları ...
  • СКАЧАТЬ
  Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2017
  AÖF Antropoloji Arasınav Konu Anlatımı.
  • СКАЧАТЬ
  Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır? sorusuna yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız. Antropoloji hangi dallara ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи